தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சுப்பணி அலுவலர் சங்கம் -
மாநில மத்திய செயற்குழு கூட்டம் - வேலூர்