மாவட்ட தலைநகரம்

மத்திய சென்னை மாவட்டம்


தலைவர்:
"டெஸ்மா"வெ.துரை
கூட்டுறவு தணிக்கை அலுவலர்,
கூட்டுறவு தணிக்கை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
சென்னை-600 002
கைபேசி: 9380745539
தமிழகம்