மாவட்ட தலைநகரம்

வேலூர் மாவட்டம்


தலைவர்:
ஆற்க்காடு எஸ். பி. தினமணி கண்காணிப்புப்பாளர்,
பொது சுகாதாரத்துறை, துணை இயக்குநர் சுகாதாரப்பணிகள் அலுவலகம்,
மாவட்டாட்சியர் அலுவலகம்,
சத்துவாச்சாரி,
வேலூர்-632 009.
செல்: 9443211593/978953093.
தமிழகம்