மாவட்ட தலைநகரம்

தேனி மாவட்டம்


தலைவர்:
பொன். மணிமேகன்,
உதவி பயிற்சி அலுவலர்,
வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை,
அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்,
தேனி.
போன். 04546-262936.
செல். 9888775267.
தமிழகம்