மாவட்ட தலைநகரம்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம்


தலைவர்:
கா. சந்திரபோஸ்,
வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர்,
அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்,
பார்த்திபனூர், பரமக்குடி.
செல். 9443961746 .
தமிழகம்