மாவட்ட தலைநகரம்

நீலகிரி மாவட்டம்


தலைவர்:
P. பொன்னுசாமி,
ECG.டெக்னிசியன்,
தலைமை மருத்துவமனை,
உதகமண்டலம்-643 001
தமிழகம்