மாவட்ட தலைநகரம்

கன்னியாகுமாரி மாவட்டம்


தலைவர்:
ரெ.ஜெகதீஸ்வரன்,
கண்காணிப்பாளர்,
உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகம்,
கட்டிட பராமரிப்பு உபகோட்டம்,
பொதுப்பணித்துறை சாலை,
நாகர்கோவில் - 629 001.
செல். 9443608095.
தமிழகம்